Ali želiš prejeti sveto pismo? Klikni na spodnjo povezavo če želiš naložiti Sveto pismo na svoj telefon. Če želiš kopijo Svetega pisma prejeti po pošti nam to sporoči na Facebook messenger.